De fuserende verenigingen BC Twenthe ’67 en BC MOT ’79 hebben beide op 12 mei hun (laatste) algemene ledenvergadering (ALV) gehad. Tijdens die ALV zijn de resultaten van de stemming bekend gemaakt. De notulen van deze ALV’s zijn nu verzonden naar notariskantoor BoldingDavids en zij gaan de laatste formaliteiten afhandelen waarna de fusie formeel afgerond kan worden.