Goed en slecht nieuws!

Laten wij beginnen met het slechte nieuws:

Na respectievelijk 54 en 42 jaren hebben de beide Almelose badmintonverenigingen BC Twenthe ’67 en BC MOT ’79 opgehouden te bestaan.

Aan de andere kant is er het goede nieuws dat de splinternieuwe vereniging “BADMINTON ALMELO” dan nu ook echt bestaat.

Vandaag hebben wij de “akte van fusie” van de notaris ontvangen en daarmee is het formele deel volledig afgerond.

Wij willen iedereen die aan dit jarenlange proces heeft meegewerkt heel erg bedanken voor hun inzet. Gezien de omstandigheden mogen wij heel trots zijn op dit resultaat.

Wij gaan er samen met alle huidige en toekomstige leden een mooie en bloeiende vereniging van maken!!

Het bestuur van Badminton Almelo

Ferry van Baar
Marianne Bosch
Kwan Kwan Tang
Nienke Blikman
Raymond Vermaas